صدرِ اعظـــــــــــــم

کاش این عزیز هم نظری هم به ما کند!

صدرِ اعظـــــــــــــم

کاش این عزیز هم نظری هم به ما کند!

صدرِ اعظـــــــــــــم

تویی بهانه ‌ام اما بهانه‌ای که ندارم
گذاشتم سر خود را به شانه‌ای که ندارم
تمام عمر کشاندی مرا به سوی نگاهت
تمام عمر به سویِ نشانه‌ای که ندارم
زِ رقعه

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه
وبلاگ داشتن هیچ هم کمال نیست!

بعضی اوقات یک جوری تب یک کاری می‌افتد توی ما که انسان احساس حقارت می‌کند که چرا من مثل فلان رفیق یا آشنا عضو فلان گروه نیستم یا آن کار را انجام نمی‌دهم!

نه «افتخار» است؛ نه «مایه حقارت»